Įmonės Taisyklės ir Sąlygos

Apsilankę svetainėje www.sofainsider.com (Svetainė), kurią valdo UAB Gooliver (Mes arba UAB Gooliver) ir (arba) pirkdami ir naudodamiesi Svetainėje nurodytomis paslaugomis (Paslaugos), Jūs, naudotojas (Įmonė arba Jūs), sutinkate laikytis toliau nurodytų taisyklių ir sąlygų (Taisyklės ir Sąlygos), įskaitant šiame dokumente minimas politikas, taip pat visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Sutikdami su Taisyklėmis ir Sąlygomis juridinio asmens vardu (veikiate kaip Įmonės atstovas), pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę įpareigoti šį juridinį asmenį laikytis šių Taisyklių ir Sąlygų, ir sutinkate su Taisyklėmis ir Sąlygomis Įmonės vardu. 

Prašome atidžiai perskaityti Taisykles ir Sąlygas prieš prisijungiant prie Svetainės arba naudojantis mūsų Paslaugomis. Norėdami patekti į Svetainę ir naudotis Paslaugomis, turite patvirtinti, kad sutinkate su Taisyklėmis ir Sąlygomis. Jei nesutinkate su Taisyklėmis ir Sąlygomis, negalite prisijungti prie Svetainės ar naudotis mūsų Paslaugomis.

1. Sąvokos

Šiose Taisyklėse ir Sąlygose apibrėžtos šios sąvokos:

Atsiliepimai – tai kūrybinės idėjos, pasiūlymai, komentarai ar kita medžiaga apie Svetainę ar Platformą, kurią mums pateikėte.

Auditorija ir filtrai reiškia pasirinktą viešai neatskleistų asmenų skaičių, reikalingą dalyvauti Tyrime, ir kriterijus, taikomus jų demografiniams rodikliams apibrėžti.

Duomenų bazė, tai UAB Gooliver nuosavybės teise priklausanti duomenų bazė, kurią sudaro Insaiderių profilio duomenys, kuriuos jie savanoriškai pateikia Sofainsider.

Įmonė arba Jūs – tai juridinis asmuo, kurio atstovas užsiregistruoja Sofainsider su Įmonės paskyra, siekdamas įsigyti Sofainsider Paslaugas, kad atliktų Tyrimą juridinio asmens vardu. 

Įmonės atstovas – tai juridinio asmens atstovas, kuris užsiregistruoja Sofainsider su Įmonės paskyra, siekdamas įsigyti Sofainsider Paslaugas, kad atliktų Tyrimą juridinio asmens vardu.

InsaiderisNaudotojas, arba Asmuo, tai asmuo, kuris užsiregistruoja Sofainsider su Insaiderio paskyra, siekdamas gauti Taškų už dalyvavimą Tyrime.

Įžvalgų ataskaita – tai UAB Gooliver parengtas galutinis Įmonės Tyrimo rezultatas. 

Mes arba Gooliver – tai UAB Gooliver, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 305426380, buveinės adresas Lvivo g. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lietuva, vykdanti veiklą kaip Sofainsider.

Papildomos paslaugos – tai papildomos paslaugos, kurias Įmonė užsako iš UAB Gooliver pagal atskirą paslaugų teikimo sutartį, ir kurios nepatenka į Platformoje teikiamų Paslaugų apimtį.

Paskyra – tai Svetainėje sukurta skaitmeninė paskyra su unikalia identifikavimo informacija, kuri leidžia prisijungti prie Sofainsider platformos ir naudotis Paslaugomis.

Paslaugos reiškia Tyrimo atlikimą naudojant Sofainsider platformą, joje sukuriant Tyrimo klausimyną, įdarbinant Asmenis (Insaiderius) klausimyno pildymui bei atsilyginant jiems Taškais už dalyvavimą Tyrime.

Sofainsider arba Platforma – tai internetinė platforma „Sofainsider“ pavadinimu, pasiekiama Svetainėje, kurią valdo UAB Gooliver.

Svetainė – tai tinklapis, kurį galima pasiekti adresu www.sofainsider.com.

Taisyklės ir Sąlygos reiškia šias Svetainėje teikiamų Paslaugų naudojimo sąlygas.

Taškai reiškia virtualius Sofainsider taškus, kuriuos gauna asmenys mainais už dalyvavimą Tyrime.

Tyrimas – tai Įmonės atliktas tyrimas, kurio metu siekiama surinkti asmenų atsiliepimus apie naujus Įmonės produktus ir paslaugas, prieš pristatant juos rinkai, ar siekiant patobulinti esamus produktus ir paslaugas.

2. Paslaugos

UAB Gooliver valdo internetinę platformą Sofainsider (Sofainsider arba Platforma), kurią galima pasiekti Svetainėje, kuri suteikia įmonėms įrankius kurti ir atlikti tyrimus su Asmenimis, siekiant surinkti atsiliepimus apie naujus Įmonės produktus ir paslaugas prieš pristatant juos rinkai, ar siekiant patobulinti esamus produktus ir paslaugos (Tyrimai).

Norėdamas naudotis mūsų Paslaugomis, Įmonės atstovas užsiregistruoja Sofainsider ir Svetainėje susikuria paskyrą (Paskyra).

Asmenys gali užsiregistruoti ir susikurti paskyrą kaip Sofainsider bendruomenės nariai (Insaideriai), norėdami dalyvauti Tyrime ir pateikti atsiliepimus apie Įmonės produktus ar paslaugas, kuriuos galima įvertinti Svetainėje mainais į Sofainsider taškus (Taškai). Kai Insaideriai surenka nurodytą minimalią Taškų sumą, Taškai gali būti iškeisti į pinigus arba paaukoti pasirinktai labdaros organizacijai. 

Įmonė nustato tam tikrą skaičių Insaiderių, kuriuos jie prašo įtraukti į Tyrimą pagal numatytus demografinius kriterijus (Auditorija ir Filtrai), ir pagal juos Sofainsider išsiunčia kvietimus asmenims, kurie atitinka Įmonės nustatytus Auditorijos ir Filtrų reikalavimus. Gavus kvietimą, asmenys turi galimybę dalyvauti Tyrime, jei dar yra laisvų vietų. Kvietimo priėmimas dalyvauti Tyrime neprivalomas.

Siekdama identifikuoti tinkamus Insaiderius, kurių profilis atitinka Auditorijos ir Filtrų reikalavimus, Sofainsider sukūrė ir valdo UAB Gooliver nuosavybes teise priklausančią duomenų bazę (Duomenų bazė), kurią sudaro nuasmeninti Insaiderių profilio duomenys, savanoriškai pateikti Sofainsider.

Sofainsider platina kvietimus į Įmonės sukurtą Tyrimą, renka atsakymus iš atrinktų Insaiderių pagal parengtą klausimyną, atlieka analizę ir pateikia Įmonei galutinius rezultatus (Įžvalgų ataskaitą).

Įžvalgų ataskaitą sudaro: (a) tyrimo klausimynas ir anoniminiai atsakymai į klausimus; b) anoniminiai ir apibendrinti statistiniai, socialiniai bei demografiniai duomenys, pagrįsti Įmonės pasirinkta Auditorija ir Filtrais; c) papildoma informacija, papildanti ataskaitą. 

Įmonė pagal atskirą susitarimą taip pat gali įsigyti papildomų paslaugų iš UAB Gooliver (Papildomos paslaugos), pavyzdžiui, pagalbą, susijusią su Tyrimui reikalingos medžiagos parengimu, Svetainės naudojimu ar kitais klausimais.

3. Registracija

Prieiga prie Platformos ir galimybė naudotis Paslaugomis suteikiama asmenims, kurie atlieka registraciją ir susikuria Įmonės paskyrą.

Turite užtikrinti, kad visi duomenys (informacija apie Įmonę, Įmonės atstovo asmens duomenys), kuriuos mums pateikiate kurdami Paskyrą, yra tikri, tikslūs ir atnaujinti. Visi duomenys, kuriuos mums pateikiate, bus tvarkomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Sąlygomis, mūsų Privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais.

Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų Paskyros duomenys (pvz., prisijungimo duomenys ir slaptažodis) būtų konfidencialūs, taip pat už prieigos prie savo įrenginio apribojimą tam, kad joks kitas asmuo negalėtų pasiekti Platformos naudodamasis jūsų Paskyra. 

Esate atsakingas už visą jūsų paskelbtą turinį ir visą veiklą jūsų Paskyroje, įskaitant pirkimus, įsigytus naudojant jūsų Paskyrą, ir turinį, paskelbtą kitų asmenų, kurie turi prisijungimo vardus arba paskyras, susietas su jūsų Paskyra. Jūs įsipareigojate nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą Paskyros naudojimą arba Paskyros saugumo pažeidimą.

4. Licencija

Remiantis šiomis Taisyklėmis ir Sąlygomis, suteikiame jums neišskirtinę, neperleidžiamą, atšaukiamą, pasaulinę, mokamą licenciją naudoti Platformą bei užsisakyti Paslaugas tik tam, kad galėtumėte atlikti Tyrimą jūsų Įmonės verslo tikslais.

5. Įsipareigojimai

Norėdami turėti teisę naudotis mūsų Paslaugomis, jūs patvirtinate, kad susipažinote, ir sutinkate su šiomis sąlygomis:

 • Jūs esate ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus.
 • Jūs esate Įmonės, kurią nurodėte registracijos procese, atstovas ir turite teisę įsipareigoti bei vykdyti įsipareigojimus Įmonės vardu. Sofainsider teikiamos Paslaugos nėra prieinamos asmenims, kurie neturi Įmonės atstovavimo teisės, arba bet kuriai Įmonei, kurią UAB Gooliver pašalino iš Platformos dėl bet kokios priežasties.
 • Registruodamiesi Sofainsider neįgyjate Platformos, per kurią Įmonė atlieka Tyrimus, kuriuose dalyvauja asmenys, kontrolės.
 • Jūs valdysite savo Paskyrą ir saugosite informacijos apie paskyrą konfidencialumą. Apribosite prieigą prie savo įrenginio, kad joks kitas asmuo negalėtų pasiekti Platformos naudodamasis jūsų Paskyra. Jūs nedelsdami pranešite mums apie bet kokį neteisėtą jūsų Paskyros naudojimą ar saugumo pažeidimus.
 • Asmenys kviečiami dalyvauti jūsų Tyrime pagal jūsų Platformoje nustatytus Auditorijos ir Filtrų reikalavimus.
 • Jums užpildžius ir pateikus Tyrimo klausimyną bei nustačius Auditorijos ir Filtrų kriterijus, kuriuos norite taikyti, nebus leista daryti jokių klausimyno ar kriterijų pakeitimų.
 • Mes galime peržiūrėti jūsų parengtą Tyrimo klausimyną ir pasiliekame teisę jį patvirtinti ir išsiųsti arba atšaukti. Mes turime teisę atšaukti jūsų Tyrimą, jei jis neatitinka Sofainsider taisyklių arba yra netinkamas kokiu nors kitu mūsų nustatytu būdu.
 • Nenaudosite mūsų Paslaugų perduoti turiniui, įskaitant klausimynus, sukurtus Tyrimui atlikti, kuris gali:
  • būti neteisėtas arba skatinti ar remti neteisėtą veiklą;
  • būti šmeižiantis, apgaulingas, rasistinis, įžeidžiantis, grasinantis, priekabiaujantis ar pornografinis;
  • pažeisti intelektinės nuosavybės teises, pvz., autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, patentus arba gali pažeisti asmens teisę į privatumą ar bet kurią kitą teisę;
  • pažeisti galiojančius teisės aktus, įskaitant duomenų apsaugos įstatymus, nepilnamečių apsaugos įstatymus;
  • kištis į kitų privatumą;
  • konkuruoti su Sofainsider veikla ir interesais.
 • Nepiktnaudžiausite Platforma ir neįkelsite rinkmenų, kuriuose yra virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų, atšaukimo robotų, sugadintų failų ar bet kokios kitos panašios programinės įrangos ar programų, kurios gali pakenkti kito asmens kompiuterio veikimui ar turtui.
 • Nemėginsite gauti neteisėtos prieigos prie Platformos ar su ja susijusių sistemų ar tinklų.
 • Naudodamiesi Sofainsider ar mūsų Paslaugomis nesiimsite jokios apgaulingos ar neteisėtos veiklos, įskaitant bet kokią nesąžiningą ar apgaulingą veiklą, kuria siekiama gauti tiesioginį ar netiesioginį pelną, naudą ar pranašumą iš bet kokių galimų Sofainsider sumažintų tarifų, paskatų, pasiūlymų, rekomendacijų premijų, ar kitų mūsų teikiamų privalumų. Piktnaudžiavimas Paslauga ir (arba) apgaulinga (klaidinanti) veikla, kaip apibrėžta aukščiau, apima (neapsiribojant) virtualų apsimetinėjimą tariamai skirtingais paskyros naudotojais, išorinių įrenginių naudojimą klaidingam apsimetinėjimui, pasinaudojimą galima kodavimo ar panašia klaida, kurios gali pakeisti arba neteisingai nukreipti mokėjimų Sofainsider apskaičiavimą ir identiškų apklausų platinimą per kelias, tariamai nesusijusias, paskyras, siekiant klaidingai parodyti didelį naudotojų aktyvumą. Jei Sofainsider stebėjimo mechanizmai nustato tokią veiklą, savo nuožiūra galime nedelsdami užblokuoti bet kokį tolesnį naudojimąsi Sofainsider ir (arba) mūsų Paslaugomis, išjungti bet kokią apgaulingą paskyrą, atšaukti visus galimus pasiūlymus, privilegijas, sumažintus tarifus ir premijas, kuriomis kaltininkas (-ai) galėjo pasinaudoti dėl minėtos draudžiamos veiklos, ir reikalauti iš kaltininko (-ų) nedelsiant atlyginti mums bet kokią padarytą žalą, nuostolius ar negautą pelną.
 • Jūs laikysitės šiose Taisyklėse ir Sąlygose nustatytų sąlygų.
 • Jūs reguliariai peržiūrėsite Taisykles ir Sąlygas, kad būtumėte informuoti apie galimus pakeitimus.
 • Jūs laikysitės visų jums taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą dėl Tyrimo rezultatų apdorojimo. 
 • Sudarydami klausimynus neužduosite klausimų apie tikrą asmens tapatybę patvirtinančią informaciją (pvz., vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, asmens tapatybės kortelės numerį, vairuotojo pažymėjimo numerį, paso numerį, kredito / debeto kortelės numerį arba bet kokią panašią informaciją), kurie leistų nustatyti arba galėtų padėti nustatyti Tyrime dalyvaujančių asmenų tapatybę.
 • Neapdorosite Tyrime dalyvaujančių asmenų duomenų tam, kad būtų galima panaikinti jų anonimiškumą, t. y. susieti ar identifikuoti asmens tapatybę.
 • Netvarkysite Tyrime dalyvaujančių asmenų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais ir nedarysite įtakos jų nuomonei ar sprendimams.
 • Neužduosite klausimų apie asmens politines pažiūras ar klausimų, susijusių su asmens sveikatos informacija.
 • Tyrime dalyvaujančių asmenų duomenis naudosite tik Tyrimų tikslais ir tvarkysite juos tik ribotais ir nurodytais tikslais, atitinkančiais šių asmenų sutikimą pagal mūsų Privatumo politiką.
 • Neapdorosite Tyrime dalyvaujančių asmenų duomenų automatizuoto individualaus sprendimų priėmimo tikslais, įskaitant profiliavimą, kuris šiems asmenims galėtų turėti teisinių ar kitų neigiamų padarinių.
 • Nekopijuosite, nedarysite ekrano kopijų ar vaizdo įrašų ar kitaip nebendrinsite jokios Platformos dalies (įskaitant bet kurią dalį, savybę, funkciją ar vartotojo sąsają).
 • Nesinaudosite prieiga prie Platformos ir pačia Platforma tam, kad sukurtumėte konkurencingą produktą ar paslaugą, arba tam, kad palygintumėte su kitu produktu ar paslauga.

6. Kainodaros ir mokėjimų politika

Įmonės, kurios naudojasi Platformoje teikiamomis Paslaugomis, apmokestinamos už kiekvieną Insaiderių atsakymą. Paslaugų kainos Svetainėje pateikiamos eurais. Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, prie Svetainėje nurodytų mokesčių gali būti pridėtas pridėtinės vertės mokestis (PVM), jeigu jis yra taikomas. Paslaugų kaina turi būti sumokėta iš anksto prieš pradedant Tyrimą. 

Pasiliekame teisę savo nuožiūra peržiūrėti ir keisti mūsų Paslaugų kainas. Naujos kainos įsigalioja po pakeitimo ir mes netaikome jokių grąžinimų ar papildomų mokesčių už ankstesnius pirkimus, atsiradus skirtumui dėl kainų pasikeitimo.

Įmonė gali paprašyti Sofainsider papildomų paslaugų. Šiuo atveju dėl Papildomų paslaugų apimties ir kainos Įmonės ir UAB Gooliver atstovai derasi, susitaria ir pasirašo atskirą paslaugų teikimo sutartį.

Visi mokėjimai Svetainėje atliekami banko pavedimu arba kredito ar debeto kortele. Mokėjimai negrąžinami. Siekdama užtikrinti mokėjimus, Sofainsider bendradarbiauja su sertifikuotais mokėjimo paslaugų teikėjais, veikiančiais pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Norėdami atlikti mokėjimą, būsite nukreipti į saugią svetainę, palaikomą mūsų patikimų mokėjimo paslaugų teikėjų, kur jūsų bus paprašyta pateikti mokėjimo duomenis. 

Mes nesaugome jūsų mokėjimo duomenų. Mokėjimo paslaugų teikėjas kontroliuoja mokėjimo procesą ir jūsų pateiktus duomenis bei informuoja mus apie operacijos patvirtinimą arba atmetimą. Mokėjimo atmetimo atveju, nepriklausomai nuo atmetimo priežasties, turite užtikrinti apmokėjimą, kitaip mes negalėsime jums suteikti Paslaugų.

7. Garantija

Jūs patvirtinate, kad prisiimate visą riziką dėl jūsų naudojimosi ar negalėjimo naudotis mūsų Paslaugomis. Visos Svetainėje teikiamos Paslaugos (išskyrus aiškiai įvardintus atvejus) jūsų naudojimui yra teikiamos „tokios, kokios yra“, be jokių garantijų ar sąlygų (aiškiai įvardintų ar numanomų), įskaitant visas numanomas garantijas ar tinkamumo parduoti sąlygas, prekinę kokybę, tinkamumą tam tikram tikslui, patvarumą, pavadinimą ir nepažeidimą.

8. Pinigų grąžinimo politika

Mūsų Paslaugos yra skaitmeninės ir jas galima įsigyti „tokias, kokios yra“. Todėl Sofainsider nesiūlo pinigų grąžinimo už jokias teikiamas Paslaugas.

9. Duomenų nuosavybės teisė

9.1. Tyrimo klausimyno nuosavybės teisė

Bet kuri šalis (t. y. Įmonė arba UAB Gooliver), kuri sukuria Tyrimo klausimyną, siekdama atlikti Tyrimą Įmonėje, yra išimtinė Tyrimo klausimyno duomenų savininkė. Atskiri klausimyno klausimai nelaikomi intelektine nuosavybe ir nepriklauso nei vienai šaliai.

Tuo atveju, kai Tyrimo klausimyną rengia UAB Gooliver ir UAB Gooliver yra išskirtinė Tyrimo klausimyno savininkė, UAB Gooliver suteikia Įmonei neterminuotą, pasaulinę, neatšaukiamą, neišimtinę licenciją gauti ir naudoti tik tyrimo klausimyno duomenis šiais tikslais ir laikantis šių apribojimų:

 • Įmonė turi prieigą ir gali naudoti, saugoti ir tvarkyti Tyrimo klausimyno duomenis, siekdama atlikti Tyrimą ir pasiekti tikslą.
 • Įmonė jokiu atveju (įskaitant aukščiau nurodytus atvejus) nesidalina ar kitaip neatskleidžia Tyrimo klausimyno duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to prašoma pagal teismo ar kitos institucijos įsakymą. 

Tuo atveju, kai Tyrimo klausimyną rengia Įmonė ir Įmonė yra išskirtinė Tyrimo klausimyno savininkė, Įmonė suteikia UAB Gooliver neterminuotą, pasaulinę, neatšaukiamą, neišimtinę licenciją gauti ir naudoti Tyrimo klausimyno duomenis tik šiais tikslais ir šiais apribojimais:

 • UAB Gooliver turi prieigą ir gali naudoti, saugoti ir tvarkyti Tyrimo klausimyno duomenis, siekdama stebėti Tyrimo procesą ir teikti Įmonei Paslaugas, įskaitant analizę ir Įžvalgų ataskaitos rengimą.
 • UAB Gooliver turi prieigą ir gali naudoti, saugoti ir tvarkyti Tyrimo klausimyno duomenis neteisėtos veiklos, sukčiavimo ar tinklo saugumo incidentų prevencijos ir nustatymo tikslais bei tikrindama, kaip Įmonė laikosi Taisyklių ir Sąlygų.
 • UAB Gooliver jokiu atveju (įskaitant aukščiau nurodytus atvejus) nesidalina ar kitaip neatskleidžia Tyrimo klausimyno duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to prašoma pagal teismo ar kitos institucijos įsakymą. 

9.2. Duomenų bazės nuosavybės teisė

UAB Gooliver turi išskirtinę visų duomenų, esančių Sofainsider duomenų bazėje, nuosavybės teisę. UAB Gooliver suteikia Įmonei neterminuotą, pasaulinę, neatšaukiamą, neišskirtinę licenciją pasiekti, saugoti ir naudoti dalį anoniminių Sofainsider duomenų bazės duomenų, pateiktų Įmonei kaip Įžvalgų ataskaitos dalis, tik Tyrimo atlikimo tikslu.

9.3. Tyrimo metodikos, know-how ir atsakymų nuosavybė

UAB Gooliver turi išskirtinę Tyrimo metodikos, Insaiderių pateiktų atsakymų ir know-how, kurie naudojami rengiant Įžvalgų ataskaitą Įmonei, nuosavybės teisę.

Visos bendros statistinės ir rinkos įžvalgos, kurias UAB Gooliver gauna Tyrimo metu ir Įžvalgų ataskaitos rengimo metu, išimtinai priklauso UAB Gooliver ir bus naudojamos Paslaugų, duomenų bazės tobulinimui ir kitiems UAB Gooliver numatytiems tikslams. 

9.4. Įžvalgų ataskaitos nuosavybės teisė

Įmonė yra išskirtinė Įžvalgų ataskaitos savininkė. Įmonė suteikia UAB Gooliver neterminuotą, pasaulinę, neatšaukiamą, neišskirtinę licenciją gauti prieigą ir naudoti Įžvalgų ataskaitos duomenis tik šiais tikslais ir laikantis šių apribojimų:

 • UAB Gooliver turi prieigą ir gali naudoti, saugoti ir tvarkyti Įžvalgų ataskaitos duomenis, siekdama teikti Įmonei Paslaugas.
 • UAB Gooliver turi prieigą ir gali naudoti, saugoti ir tvarkyti Įžvalgų ataskaitos duomenis, siekdama užkirsti kelią ir aptikti neteisėtą veiklą, sukčiavimą ar tinklo saugumo incidentus bei patikrinti, ar Įmonė laikosi Taisyklių ir Sąlygų.
 • UAB Gooliver jokiu atveju (įskaitant aukščiau nurodytus atvejus) nesidalina ar kitaip neatskleidžia Įžvalgų ataskaitos duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to prašoma pagal teismo ar kitos institucijos įsakymą.

10. Konfidencialumas

10.1. Sąvokos

Konfidenciali informacija reiškia bet kokią nuosavybės teise priklausančią informaciją, įskaitant trečiųjų šalių informaciją (t. y. komercines paslaptis, know-how, išradimų medžiagą, patobulinimus, programinę įrangą ir kitą finansinę, verslo ar techninę informaciją), kuri atskleista pagal Taisykles ir Sąlygas bet kokia apčiuopiama forma ar laikmena, kurią viena šalis (Atskleidžianti šalis) kitai šaliai (Priimanti šalis) pateiks, neatsižvelgiant į tai, ar ji aiškiai pažymėta kaip konfidenciali (arba su kitu nuosavybės pranešimu ar be jo), ir visa informacija, kurią žodžiu ar kitaip nematerialiu pavidalu atskleidė Atskleidžiančioji šalis.

Konfidenciali informacija neapima informacijos, kuri:

 • Yra arba tampa visuotinai prieinama visuomenei, Priimančiai šaliai nepažeidžiant Taisyklių ir Sąlygų.
 • Priimančios šalies yra sukurta savarankiškai, nesiremiant konfidencialia informacija.
 • Yra teisėtai pateikta Priimančiai šaliai be trečiosios šalies apribojimų ir nepažeidžiant jokių įsipareigojimų Atskleidžiančiai šaliai.
 • Atskleidžiama Priimančios šalies, gavus išankstinį raštišką Atskleidžiančios šalies sutikimą.

Patikslinimui, bet kokius Įmonės darbuotojų ar atstovų kontaktinius duomenis, kuriuos Įmonė savanoriškai suteikė komerciniais, teisiniais, techniniais ar kitokiais tikslais remiantis šiomis Taisyklėmis ir Sąlygomis, UAB Gooliver traktuoja kaip konfidencialią informaciją.

Šalys taip pat susitaria, kad nors šių Taisyklių ir Sąlygų numatomos sąlygos yra konfidencialios, pats Taisyklių ir Sąlygų egzistavimas ir šalių santykių pobūdis nėra konfidencialūs.

Atskleidžianti šalis reiškia bet kurią šalį ir visas su ja susijusias įmones, asocijuotus asmenis, darbuotojus, pareigūnus, tarnautojus, agentus ar patarėjus (įskaitant, bet neapsiribojant, teisininkus, buhalterius, konsultantus ir finansų patarėjus), veikiančius šios šalies vardu (Atstovai), kai tokia šalis atskleidžia konfidencialią informaciją kitai šaliai.

Priimanti šalis reiškia bet kurią šalį ir visas su ja susijusias įmones, asocijuotus asmenis, darbuotojus, pareigūnus, tarnautojus, agentus ar patarėjus (įskaitant, bet neapsiribojant, teisininkus, buhalterius, konsultantus ir finansų patarėjus), veikiančius šios šalies vardu (Atstovai), kai tokia šalis gauna informaciją iš kitos šalies.

10.2. Konfidencialios informacijos naudojimas

Kiekviena šalis ir jos Atstovai turi elgtis tinkamai ir imtis visų būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad kitos šalies Konfidenciali informacija būtų paslaptyje.

Išskyrus konkrečius Taisyklėse ir Sąlygose numatytus atvejus, nė viena šalis negali valdyti, turėti prieigos, naudoti, atgaminti ar atskleisti Konfidencialios informacijos be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

Priimanti šalis gali atskleisti Konfidencialią informaciją tik savo Atstovams, kurie turi poreikį gauti šią informaciją numatytam tikslui, ir kurie yra įpareigoti saugoti Konfidencialią informaciją pagal įsipareigojimus, kurie yra ne mažesni nei Taisyklėse ir Sąlygose nustatyti įsipareigojimai. Kiekviena šalis yra atsakinga už bet kokį jos Atstovų atliktą konfidencialumo pažeidimą.

Priimanti šalis turi užtikrinti, kad bet kas, kam Priimanti šalis atskleidžia informaciją, laikytųsi Taisyklių ir Sąlygų taip, lyg būtų Priimanti šalis, ir kad prireikus sudarytų su Priimančia šalimi konfidencialumo sutartį ne mažiau apsaugotomis sąlygomis nei tos, kurios pateiktos šiose Taisyklėse ir Sąlygose. 

Tuo atveju, kai Priimanti šalis pagal įstatymus, valdžios institucijų ar teismo įsakymą privalo atskleisti Konfidencialią informaciją bet kuriai trečiajai šaliai, ji deda visas pastangas: 

 • Informuoti Atskleidžiančią šalį apie visas Konfidencialios informacijos atskleidimo aplinkybes ir Konfidencialią informaciją, kuri turi būti atskleista.
 • Konsultuotis su Atskleidžiančia šalimi, siekiant imtis visų įmanomų veiksmų, kad būtų išvengta arba būtų apribotas atskleidimas, ir imtis tų veiksmų, jei jie nesukeltų reikšmingų neigiamų pasekmių Atskleidžiančiai šaliai.
 • Gauti garantijas dėl konfidencialumo iš institucijos, kuriai bus atskleista Konfidenciali informacija.
 • Apriboti atskleidimą ir pateikti tik absoliučiai būtiną Konfidencialią informaciją, kurios reikalauja kompetentingos institucijos, tačiau su sąlyga, kad bet kuriai tokiai atskleistai informacijai ir toliau bus taikomi Taisyklės ir Sąlygos.

Nedelsdama po bet kokio Taisyklių ir Sąlygų nutraukimo (arba Atskleidžiančios šalies prašymu bet kuriuo kitu metu), Priimanti šalis privalo grąžinti visą kitos šalies pateiktą apčiuopiamą Konfidencialią informaciją, visam laikui ištrinti visą Konfidencialią informaciją iš bet kokių laikmenų ir sunaikinti visą informaciją, įrašus ir iš jų sukurtą medžiagą.

Konfidencialumo įsipareigojimai pagal šį skyrių galioja 5 metus nuo bet kurios šalies Taisyklių ir Sąlygų nutraukimo arba jų galiojimo pabaigos, su sąlyga, kad konfidencialumo įsipareigojimai, susiję su Konfidencialia informacija, susijusia su komercinėmis paslaptimis, galioja tol, kol tokiai Konfidencialiai informacijai turi būti taikoma komercinės paslapties apsauga.

10.3. Tyrimo klausimynų konfidencialumas

Suprantame, kad klausimynai, platinami jūsų Tyrimui atlikti, gali apimti neskelbtiną arba Konfidencialią informaciją apie Įmonės verslą ir veiklą (pvz., naujos paslaugos paleidimas, nes tokia informacija gali būti atskleista per Tyrimo klausimyno turinį), kurios Įmonė nenori viešinti ar padaryti prieinamos konkurentams. 

Kiekvienas asmuo, dalyvaujantis Tyrime, pirmiausia turi sutikti su Insaiderių Taisyklėmis ir Sąlygomis, kurios, be kita ko, apima nuostatas, reikalaujančias, kad joks Tyrimo, kuriame dalyvauja, turinys ar informacija nebūtų viešai neatskleisti.

Nepaisant to, mes negalime garantuoti, kad Tyrime dalyvaujantys asmenys laikys tokią informaciją konfidencialia ir nebandys jos atskleisti ar atgaminti. Tuo atveju, jei jūsų Tyrimo klausimyne gali būti neskelbtinos informacijos, kurią norite apsaugoti nuo jos neatskleidimo viešai, patariame atitinkamai parengti savo Tyrimo klausimyną (pvz., nenaudoti jokio ženklo, pavadinimo, logotipo ar kito ženklo, galinčio padėti atpažinti jūsų įmonę, arba naudoti alternatyvų paslaugos, susijusios su Tyrimu, pavadinimą).

11. Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, be apribojimų, programinę įrangą, logotipus, dizainą, vaizdinę grafiką, praktinę patirtį, duomenų bazes, domenų vardus, patentus ir teises į išradimus (visais atvejais, nesvarbu, ar registruotus, ar neregistruotus, įskaitant visas teises teikti paraiškas registracijai) ir visos kitos intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės bet kurioje jurisdikcijoje, į bet kokią informaciją, turinį, medžiagą, duomenis ar procesus, esančius šioje Svetainėje, priklauso UAB Gooliver. Visos teisės į Sofainsider intelektinės nuosavybės teises yra saugomos.

12. Atsakomybės apribojimas

Mes ir jokie susiję asmenys bei įmonės jokiu būdu nesame atsakingi už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar kito pobūdžio žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, negautu pelnu, negautomis pajamomis, prarastomis santaupomis, prarastais duomenimis, pakeitimo išlaidomis ar bet kokiais panašiais nuostoliais, bet kokiais trečiųjų šalių komentarais ar skundais, kylančiais dėl to, kad jūs naudojatės Paslaugomis, įsigytomis naudojant Svetainę ir Platformą.

13. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą, nelaikyti UAB Gooliver atsakingu ir ginti UAB Gooliver nuo bet kokių trečiųjų šalių pateiktų pretenzijų ar ieškinių, pareikštų UAB Gooliver, Sofainsider ar bet kuriai susijusiai įmonei (motininei, dukterinei ar kitaip susijusiai įmonei), ar jų darbuotojams ir atstovams dėl bet kokių pretenzijų, veiksmų, nuostolių, įsipareigojimų, žalos, išlaidų (įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius ir išlaidas), kylančių dėl pretenzijų arba susijusių su pretenzijomis dėl: 

 • Bet kokios garantijos, atstovavimo, sutarties ar susitarimo, kurį jūs sudarėte šių Taisyklių ir Sąlygų pagrindu, pažeidimo.
 • Piktnaudžiavimo Svetaine, Platforma ar Paslaugomis.
 • Bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo.
 • Visų taikomų įstatymų ar reguliavimo pažeidimo.

UAB Gooliver sutinka atlyginti žalą, nelaikyti jūsų atsakingais ir ginti jus nuo bet kokių trečiųjų šalių pateiktų pretenzijų ar ieškinių, pareikštų jums ar bet kuriai susijusiai įmonei (motininei, dukterinei ar kitaip susijusiai įmonei), ar jų darbuotojams ir atstovams dėl bet kokių pretenzijų, veiksmų, nuostolių, įsipareigojimų, žalos, išlaidų (įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius ir išlaidas), kylančių dėl pretenzijų arba susijusių su pretenzijomis dėl: 

 • Bet kokios garantijos, atstovavimo, sutarties ar susitarimo, nurodyto šiose Taisyklėse ir Sąlygose pažeidimo, kurį padarė UAB Gooliver arba Sofainsider.
 • Bet kokių trečiųjų šalių intelektinių teisių pažeidimo.
 • Visų taikomų įstatymų ar reguliavimo pažeidimo.

Žalą patyrusi šalis privalo: 

 • Nedelsdama raštu pranešti žalą atlyginančiai šaliai apie bet kokią trečiosios šalies pateiktą pretenziją (su sąlyga, kad operatyviai nepranešus žalą atlyginanti šalis nėra atleidžiama nuo įsipareigojimų atlyginti žalą, išskyrus tuos atvejus, kai toks neįvykdymas jai pakenkė).
 • Protingai bendradarbiauti su žalą atlyginančia šalimi ginčo atveju.
 • Suteikti teisę žalą atlyginančiai šaliai savo lėšomis kontroliuoti ginčo aiškinimo ir derybų dėl jo sprendimo procesą.

Žalą atlyginanti šalis gali savo lėšomis prisijungti prie gynybos su savo pasirinktu advokatu. Žalą atlyginanti šalis negali sudaryti susitarimo, nebent yra gavusi žalą patyrusios šalies raštišką sutikimą.

14. Atsiliepimai

Jūs neprivalote teikti mums kūrybinių idėjų, pasiūlymų, komentarų ar kitos medžiagos (Atsiliepimai). Tačiau, jei pateikiate mums Atsiliepimus, sutinkate, kad bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip panaudoti bet kokioje laikmenoje mums perduotus visus Atsiliepimus, be jokio atlygio.

Jūs sutinkate, kad jūsų Atsiliepimai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių ir juose nebus neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų bet kokiu būdu paveikti Paslaugų, Svetainės ar susijusios veiklos veikimą. Jūs sutinkate, kad nenaudosite klaidingo el. pašto adreso, neapsimesite kitu privačiu ar juridiniu asmeniu, arba kitaip neklaidinsite mūsų dėl pateiktų Atsiliepimų kilmės. Tik jūs esate atsakingi už pateiktus Atsiliepimus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus Atsiliepimus.

Mes turime teisę stebėti, redaguoti arba pašalinti turinį, kurį savo nuožiūra nustatome kaip neteisėtą, įžeidžiantį, grasinantį ar kitaip nepriimtiną arba pažeidžiantį bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias Taisykles ir Sąlygas.

15. Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje pateiktame turinyje, gaminiuose ir paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios gali būti susijusios su mumis, arba ne. Mes nesame atsakingi už galimas rizikas, susijusias su šiose svetainėse pateiktų prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu, ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su kitais trečiųjų šalių ištekliais.

16. Informacijos tikslumas

Svetainėje ar Paslaugose gali būti informacijos, kurioje yra techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. Todėl pasiliekame teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo (taip pat ir po to, kai pateikėte užsakymą), pataisyti klaidas, netikslumus ar trūkumus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus.

17. Privatumo politika ir Slapukų politika

Asmeninė informacija, kurią mums pateikiate, yra tvarkoma atsižvelgiant į mūsų Privatumo politikos nuostatas

Slapukų ir panašių stebėjimo technologijų (pvz., žiniatinklio signalų ir taškų) naudojimą reglamentuoja mūsų Slapukų politika.

18. Nutraukimas

Taisyklės ir Sąlygos galioja tol, kol viena iš pusių, jūs arba mes, jų nenutraukia. Jūs galite bet kada nutraukti Taisykles ir Sąlygas, ištrindami savo Paskyrą arba raštu pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis.

Mes pasiliekame teisę nutraukti Taisykles ir Sąlygas bet kuriuo metu, jus įspėję prieš 30 dienų. Jums pažeidus Taisykles ir Sąlygas, mes turime teisę nedelsiant nutraukti Taisykles ir Sąlygas be įspėjimo, įskaitant blokuoti jūsų paskyrą ir nutraukti visus aktyvius Tyrimus. Tokiu atveju jūs privalėsite mums atsiskaityti už visas suteiktas paslaugas ir priskaičiuotas mokėtinas sumas iki šių Taisyklių ir Sąlygų nutraukimo datos (imtinai). Atitinkamai, mes turime teisę apriboti jūsų prieigą naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

Abiejų šalių teisės, pareigos ir atsakomybės toliau pilnai galioja iki Taisyklių ir Sąlygų nutraukimo arba galiojimo pabaigos datos. Nutraukus Taisykles ir Sąlygas arba pasibaigus jų galiojimui:

 • Jūs sumokėsite UAB Gooliver visas neginčijamas sumas ir mokesčius už mūsų Paslaugas, suteiktas iki Taisyklių ir Sąlygų nutraukimo ar galiojimo pabaigos datos.
 • UAB Gooliver nedelsdama pateiks Jums visas numatytas Paslaugų teikimo ataskaitas (Įžvalgų ataskaitas).
 • Jūs nustosite naudotis Paslaugomis. 
 • Bet kuriai šaliai paprašius, kita šalis privalo savo lėšomis grąžinti bet kokią konfidencialią šios šalies informaciją.

Taisyklių ir Sąlygų 10, 11, 12, 13 ir 18 skyriai bei mūsų Privatumo politika nenustoja galioti pasibaigus Taisyklių ir Sąlygų galiojimui.

19. Teisė ir jurisdikcija

Šios Taisyklės ir Sąlygos bei bet kurie atskiri susitarimai, pagal kuriuos mes teikiame jums Paslaugas, yra sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių ir Sąlygų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

20. Visas susitarimas

Šios Taisyklės ir Sąlygos, Privatumo politikaSlapukų politika ir visi jose nurodyti arba Svetainėje mūsų paskelbti dokumentai, susiję su Paslaugomis, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų dėl jūsų naudojimosi Platforma ir Paslaugomis, ir pakeičia bet kokias ankstesnes sutartis, žodinius ar rašytinius pranešimus ir pasiūlymus, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Taisyklių ir Sąlygų versijas).

Bet kokios neaiškios šių Taisyklių ir Sąlygų nuostatos negali būti aiškinamos jas siūliusios šalies nenaudai. Jeigu mes nevykdome ar neįgyvendiname kurios nors šių Taisyklių ir Sąlygų teisės ar nuostatos, tai nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos yra atsisakyta.

21. Kalba

Taisyklės ir Sąlygos parengtos lietuvių kalba ir išverstos į anglų kalbą. Kilus ginčams ar pretenzijoms dėl lingvistinio pobūdžio arba dėl interpretavimo, vadovaujamasi Taisyklių ir Sąlygų redakcija lietuvių kalba.

22. Pakeitimai

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią Taisyklių ir Sąlygų versiją. Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu peržiūrėti bet kurią Taisyklių ir Sąlygų dalį. Atnaujinta Taisyklių ir Sąlygų versija įsigalios tada, kai tik ji bus prieinama šioje nuorodoje. Jūs būsite informuoti apie svarbius Taisyklių ir Sąlygų pakeitimus.

23. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie mūsų Taisykles ir Sąlygas, galite susisiekti su mumis el. pašto adresu hello@sofainsider.com.

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 2023 M. KOVO 20 D.